ศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม ศาสนาที่มีผู้คนนับถือมากที่สุดในโลก ค.ศ 570 – 637 ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญของศาสดาแห่งศาสนาอิสลามเกิดขึ้นที่เมืองเมกกะ (Mecca)หรือซาอุดิอาระเบียในปัจจุบัน ยุคนั้นชาวอาหรับแตกแยกเป็นหมู่เหล่าจำนวนมาก ขาดความสามัคคี ปรองดรอง มีการรบกันตลอดเวลา ปกครองได้ยาก คนส่วนใหญ่นับถือพระเจ้าและเคารพรูปต่างๆ ประชาชนไม่มีศีลธรรม สตรีถูกข่มเหงทารุณ รังแกมากที่สุด พระนบีมูฮัมหมัดจึงเกิดขึ้นภายใต้เหตุการณ์เช่นนี้จึงคิดหาวิธีช่วยปรับปรุงแก้ไขสถาณการณ์ให้ดีขึ้นท่านเป็นผู้ใฝ่หาความสงบสุขจึงไปบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำฮิรอฮ์บนภูเขานูร์ (Cave of Hira,Jabal al-Nour Peak) คืนหนึ่งทูตของสวรรค์นามว่า กาบริเอล (Gabriel)ได้นำโองการขององค์อัลลอฮ์ (Allah) มาประทานแก่พระนบีมูฮัมหมัด จากนั้นท่านจึงนำคำสอนที่กาบลิเอลให้มาบอกว่า “ให้นับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น” นั้นคือ พระอัลลอฮ์นั้นเอง พระนบีมูฮัมหมัดเกิดขึ้นเมื่อราว ค.ศ 570 กำพร้าตั้วแต่เล็ก พำนักอยู่กับปู่ ต่อมาอาศัยอยุ่กับลุงและทำงานเป็นคนเลี้ยงแกะ คนขี่อูฐและพ่อค้า เมื่ออายุได้ 25 ปีก็สมรสและมีบุตรสาวสี่คน ว่ากันว่าปี ค.ศ 610 ท่านเห็นนิมิตรแบะได้สดับฟังพระสุรเสียงที่สั่งให้เชื่อฟังพระเจ้าเพียงองค์เดียว คือ พระอัลลอฮ์ (Allah) เมื่ออายุ 40 ปี พระนบีมูฮัมหมัดได้ตั้งศาสนาขึ้น คือ ศาสนาอิสลามที่มีผู้คนนับถือมากที่สุดของโลก ระยะแรกของการตั้งศาสนาอิสลามก็มีอุปสรรคมากมาย จนท่านได้ออกจากเมืองเมกกะ และได้กลับมาเมือกเมกกะอีกครั้งในปี ค.ศ  630 ...